Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT của HĐQT

27/04/2022 - 1004 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT của HĐQT về việc: Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Rau quả Tiền Giang.

Chi tiết vui lòng đọc file đính kèm:

1. Nghị quyết HĐQT.

Trân trọng!

Thông báo khác