Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

10/08/2022 - 717 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế số 37120/QĐ-CTHN-TTKT7-XPVPHC.

Chi tiết xin xem tại file đính kèm:

1. Quyết định.

Trân trọng!

Thông báo khác