Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

13/04/2022 - 1002 lượt xem

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Tổng công ty cổ phần Bảo Hiểm Hàng Không.

Chi tiết xin xem file đính kèm.

1. Công bố thông tin.

Trân trọng!

 

Thông báo khác