Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Quyết định đính chính Quyết định số 37120/QĐ-CTHN-TTKT7-XPVPHC của Cục thuế TP Hà Nội

11/08/2022 - 849 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Quyết định đính chính Quyết định số 37120/QĐ-CTHN-TTKT7-XPVPHC của Cục thuế TP Hà Nội

Chi tiết xin xem file đính kèm:

1. Quyết định.

Trân trọng!

Thông báo khác