Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Vũ Đức Trung

04/01/2024 - 1660 lượt xem

Tổng Công ty Rau quả, Nông sản - CTCP công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Vũ Đức Trung (Thành viên HĐQT).

Chi tiết xem file đính kèm.

/Content/files/CV%2003%20-%20CBTT.pdf

Trân trọng,

Thông báo khác