Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT

08/11/2022 - 355 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT

Chi tiết xin xem tại file đính kèm.

1. Nghị quyết.

Trân trọng!

Thông báo khác