Công bố giao dịch hợp tác của người nội bộ trong Tổng Công ty với Cổ đông chiến lược

26/12/2018 - 4525 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, Nông sản xin công bố giao dịch hợp tác của người nội bộ trong Tổng Công ty với Cổ đông chiến lược.

File đính kèm:

Công bố thông tin trong 24h.pdf

Tin tức khác