Thông báo bán căn hộ thuộc sở hữu của Tổng công ty Rau quả, nông sản tại tòa nhà chung cư dự án 25 Tân Mai, phường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

01/08/2017 - 4033 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản thông báo bán bán căn hộ thuộc sở hữu của Tổng công ty tại tòa nhà chung cư dự án 25 Tân Mai, phường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội:

 

File đính kèm: Thông báo số 84/TB-RQNS ngày 01/8/2017

Tin tức khác