Thông báo thay đổi người thực hiện công bố thông tin

26/12/2018 - 3071 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, Nông sản xin thông báo thay đổi người thực hiện công bố thông tin.

File đính kèm:

Thông báo thay đổi người cung cấp thông tin.pdf

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin.pdf

Bản cung cấp thông tin.pdf

 

Tin tức khác