Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố biên bản, nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022

26/12/2022 - 243 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố biên bản, nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022.

Toàn văn xin vui lòng tải file đính kèm;

1. Biên bản.

2. Nghị quyết.

Trân trọng!

Thông báo khác