Hoa hồi

- Phẩm cấp: theo vụ mới

- Độ ẩm: tối đa 13,5%

- Tạp chất: Tối đa 1%

- Hạt vỡ: Tối đa 10%

- Đường kính: trên 2,5cm (tối thiểu 80%)

- Đóng gói: 20kgs/carton

}