Tinh sắn

- Loại : vụ mùa mới

- Độ ẩm : tối đa 13%

- Tinh bột : tối thiểu 85%

- Độ PH : 4-7

- Tro : tối đa 0,2%

}