Hạt tiêu đen

- Loại: 500gr/L

- Độ ẩm: Tối đa 13,5%

- Tạp chất: Tối đa 1%

- Đóng gói: 50kgs/bag

}