Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

02/12/2021 - 1782 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh: Công ty Giống rau quả Trung ương: Đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 29 tháng 11 năm 2021.

Chi tiết xin xem tại file đính kèm:

1. Giấy chứng nhận.

Thanks, best RGD!

Thông báo khác