Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016

31/08/2016 - 2623 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - CTCP đã hoàn thiện và ban hành các bản Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016 sau khi được đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế thực hiện việc soát xét:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ hoạt động từ ngày 04/01/2016 đến ngày 30/06/2016

2. Báo cáo tài chính tổng hợp cho kỳ hoạt động từ ngày 04/01/2016 đến ngày 30/06/2016

Toàn văn các bản Báo cáo tài chính được đăng tải ở link dưới đây:

BCTC Hop nhat 6T dau nam 2016 TCT RQNS (Da soat xet).pdf

BCTC Tong hop 6T dau nam 2016 TCT RQNS (Da soat xet).pdf

Thông báo khác