Hạt giống ngô nếp lai F1

- Tỷ lệ nảy mầm: ≥ 87%

- Độ sạch: ≥ 99%

- Độ ẩm: ≤ 11%

}