Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Giấy chứng nhận doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 7

01/11/2021 - 1389 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Giấy chứng nhận doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 28 tháng 10 năm 2021.

Chi tiết xin xem tại file đính kèm.

1. Toàn văn công bố thông tin.

Trân trọng!

Thông báo khác