Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty cổ phần công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

29/06/2020 - 2311 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, Nông sản - công ty cổ phần công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

Chi tiết xin đọc file đính kèm:

Báo cáo tài chính công ty mẹ.

Báo cáo tài chính hợp nhất.

Trân trọng!

Thông báo khác