Công bố Báo cáo tài chính năm 2016

10/04/2017 - 3989 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty Cổ phần công bố báo cáo tài chính năm 2016.

File đính kèm:

- Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2016 đã kiểm toán

- Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán

 

 

Thông báo khác