Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

14/06/2016 - 1173 lượt xem

THÔNG BÁO

 

 

Kính gửi:   QUÝ CỔ ĐÔNG

 

Hội đồng quản trị Tổng công ty Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1.      Thời gian chốt danh sách cổ đông: 17h00’ ngày 17/06/2016

2.      Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

3.      Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội:

Thời gian: ngày 30/06/2016

Địa điểm: Hội trường tầng 6 Văn phòng Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần - Số 2 Phạm Ngọc  Thạch, Đống Đa, Hà Nội.

Giấy mời và Nội dung Đại hội sẽ được đăng tải và gửi đến Quý cổ đông thông qua website của Tổng công ty tại địa chỉ: http://www.vegetexcovn.com.vn.

Trân trọng thông báo.

113-HDQT-RQNS-TB ngay 14-6-2016 (Chot danh sach co dong de hop DHDCD thuong nien 2016).pdf

Thông báo khác