Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2022

30/07/2022 - 911 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2022 và giải trình chênh lệch lợi nhuận.

Chi tiết xin xem tại file đính kèm:

1. Báo cáo tài chính

2. Giải trình chênh lệch.

Trân trọng!

Thông báo khác