Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2022

29/04/2022 - 1091 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận của BCTC Quý I năm 2022

Chi tiết xin xem tại file đính kèm:

1. Báo cáo tài chính.

2. Giải trình

Trân trọng!

Thông báo khác