Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Báo cáo tài chính quý IV năm 2021

28/01/2022 - 817 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Báo cáo tài chính quý IV năm 2021.

Chi tiết xin xem file đính kèm.

1. Báo cáo tài chính  quý IV năm 2021.

Trân trọng!

 

Thông báo khác