Dứa rẻ quạt lạnh đông

- Chiều dài: 9-13

- Chiều rộng: 10-30

- Chiều cao: 5-12

- Brix (%): tối thiểu 9

- Nhiệt độ trung tâm: -18ᵒC

- Đóng gói: 10 kg/carton, 2200 carton/cont'40

}