Dứa khúc đông lạnh

- Chiều dài: 10-15

- Chiều rộng: 10-15

- Chiều cao: 10-15

- Brix (%): tối thiểu 9

- Nhiệt độ trung tâm: -18ᵒC

- Đóng gói: 10 kg/carton, 2200 carton/cont'40

}