Dứa đông lạnh

- Đường kính (mm): tối thiểu 55
- Độ dày: 9-25
- Brix (%): tối thiểu 9
- Nhiệt độ trung tâm: -18
C
- Đóng gói: 10 kg/carton, 2200 carton/cont'40

}