BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY MẸ-TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN - CÔNG TY TNHH MTV

06/08/2015 - 3153 lượt xem

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

CÔNG TY MẸ-TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN - CÔNG TY TNHH MTV

 

- Tên doanh nghiệp đấu giá:  CÔNG TY MẸ-TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN-CÔNG TY TNHH MTV.

 

- Địa chỉ: Số 2 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh xuất nhập khẩu rau quả, nông sản, tổng hợp; Sản xuất chế biến nông sản...
- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 713.000.000.000 đồng (Bảy trăm mười ba tỷ đồng).
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá khởi điểm: 10.051 đồng/cổ phần.
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 27.669.800 cổ phần.
- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 27.669.800 cổ phần.
- Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ ngày 07/08/2015 đến 15 giờ 30 phút ngày 27/08/2015 (Sáng từ 8h30 – 11h00; chiều từ 13h30 – 15h30 các ngày làm việc).
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá).
- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 01/09/2015.
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
- Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 04/09/2015.
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 07/09/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 14/09/2015.
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 08/09/2015 đến ngày 11/09/2015.

 

 

Tài liệu đính kèm:

1. Quy chế bán đấu giá

2. Mẫu đơn đăng ký đấu giá

3. Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá

4. Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp

5. Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa

6. Phương án cổ phần hóa

7. Quyết định số 1928/QĐ-BNN-QLDN của Bộ Nông nghiệp và PTNT

8. Quyết định phê duyệt giá khởi điểm

9. Bản công bố thông tin

10. Báo cáo tài chính 6 tháng 2015

11. Báo cáo tài chính kiểm toán 2014

12. Báo cáo tài chính kiểm toán 2013

13. Báo cáo tài chính kiểm toán 2012

14. Dự thảo điều lệ công ty cổ phần

 

Tin tức khác