Tổng công ty Rau quả Nông sản chuẩn bị tổ chức bán đấu giá quyền mua cổ phần Công ty CP XNK rau quả Thanh Hóa

18/06/2015 - 3235 lượt xem

Tổng công ty Rau quả Nông sản - Công ty TNHH một thành viên xin trân trọng công bố thông tin tới các nhà đầu tư về việc Tổng công ty đang phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty Chứng khoán Nông nghiệp (Agriseco) để chuẩn bị tổ chức bán đấu giá quyền mua cổ phần Công ty CP XNK rau quả Thanh Hóa của Tổng công ty Rau quả Nông sản.

Kèm theo:

1. Văn bản của UBCK nhà nước.

2. Bản công bố thống tin về đấu giá.

Tổng công ty Rau quả Nông sản xin trân trọng thông báo.

VEGETEXCO VIETNAM

Tin tức khác