THÔNG BÁO TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ NÔNG SẢN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

11/02/2015 - 2951 lượt xem

VỀ VIỆC BÁN CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ TẠI DOANH NGHIỆP KHÁC THÔNG QUA ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC BÁN CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ TẠI DOANH NGHIỆP KHÁC THÔNG QUA ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

Tổng công ty Rau quả, Nông sản – Công ty TNHH một thành viên phối hợp với Công ty Chứng khoán Nông nghiệp tổ chức bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần TPXK Đồng Giao. Thông tin chi tiết cuộc bán đấu giá:
 

1.    Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn : Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao

-  Địa chỉ:          Số 509 phường Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình

-  Điện thoại:     030. 3770273              Fax: 030. 3864325

2.    Ngành nghề kinh doanh chính:

      Trồng trọt chế biến nông sản xuất khẩu, sản xuất và bán buôn đồ uống không cồn, kinh doanh bất động sản, bán buôn tổng hợp (kinh doanh siêu thị)…

3.    Vốn điều lệ: 40.000.000.000 (bốn mươi tỷ) đồng.

4.    Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần do Công ty Chứng khoán Nông nghiệp ban hành.

5.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Công ty Chứng khoán Nông nghiệp.

Tầng 5, tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 04. 6276 2666      Fax: 04. 6276 5666.

6.    Cổ phần đấu giá:

-  Loại cổ phần

-  Mệnh giá

- Tổng số lượng CP thoái vốn

: Cổ phần phổ thông

: 10.000 đồng/cp

: 966.400 cổ phần

- Giá khởi điểm

- Số lượng mua tối thiểu

- Số lượng mua tối đa

: 15.600 đồng/cp

: 100.000 cổ phần

: 966.400 cổ phần

7.   Cung cấp đơn đăng ký, bản công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá.

8.   Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 08h30 ngày 12/2/2015 đến 15h30 ngày13/3/2015.

9.  Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Từ 08h30 ngày 12/2/2015 đến trước 15h30 ngày18/3/2015.

10.  Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 19/3/2015  tại Trụ sở Công ty Chứng khoán Nông nghiệp.

11.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h30 ngày 20/3/2015 đến 15h30 ngày 02/4/2015.

12.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ 8h30 ngày 20/3/2015 đến 15h30 ngày 24/3/2015.

(Nhà đầu tư tham gia đấu giá có thể nhận: Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá trên website: www.vegetexcovn.com.vn  www.agriseco.com.vn).

                                                                  

TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN

TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN

TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁN ĐẤU GIÁ

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NÔNG NGHIỆP

Tài liệu kèm theo

1. Bản công bố thông tin

2. Quy chế bán đấu giá,

3. Mẫu đơn đăng ký,

4, Mẫu đơn tham khảo khác,

5. Thông báo bán đấu giá.

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NÔNG NGHIỆP

 

Tin tức khác