Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của ông Nguyễn Phú Quân

03/08/2021 - 1347 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của ông Nguyễn Phú Quân.

Chi tiết xin xem tại file đính kèm.

1. Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn.

Trân trọng!

Thông báo khác