Điều nhân

Loại WW450 400-450 count/lb

Độ ẩm: 5% max

Đóng trong túi PE hoặc hộp thiếc hút chân không, 11,34 kg/hộp/túi, 2 hộp/túi/carton. 700 cartons/20’container.

Loại WW320 300-320 count/lb

Độ ẩm: 5% max

Đóng trong túi PE hoặc hộp thiếc hút chân không, 11,34 kg/hộp/túi, 2 hộp/túi/carton. 700 cartons/20’container.

Loại WW240 220-240 count/lb Độ ẩm: 5% max

Đóng trong túi PE hoặc hộp thiếc hút chân không, 11,34 kg/hộp/túi, 2 hộp/túi/carton. 700 cartons/20’container.

}