Điều nhân Grade LBW320

Chất lượng: AFI specification 4/1999

Đóng trong túi PE hoặc hộp thiếc hút chân không; 11,34 kg/hộp hoặc túi; 2 hộp hoặc túi/ carton; 700 cartons/20' container

}