Điều nhân LP

Chất lượng: AFI specification 4/1999

Đóng trong túi PE hoặc hộp thiếc hút chân không; 11,34kg/hộp hoặc túi; 2 hộp hoặc túi/carton; 700 cartons/20' container

}