Măng túi

- Khối lượng tịnh: 500-1000 gr

- Khối lượng ráo nước: tối thiểu 85%

- Đóng gói: trong túi nhựa

}