Măng củ đóng hộp 108 OZ

- Khối lượng tịnh: 3000 gr

- Khối lượng ráo nước: tối thiểu 50%

- Đóng gói: 6 hộp/carton

}