Măng củ đóng hộp 30 OZ

- Khối lượng tịnh: 850 gr

- Khối lượng ráo nước: 425 gr

- Đóng gói: 12 hoặc 24 hộp/carton

}