Chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030

29/10/2015 - 5654 lượt xem

Quyết định số 1684/QĐ-TTg 30/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030.

Chi tiết tại đây

Cổng thông tin điện tử Chính Phủ

 

Tin tức khác