Báo cáo xúc tiến xuất khẩu 2012 - 2013

06/06/2013 - 2790 lượt xem

Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức thực hiện “Báo cáo xúc tiến xuất khẩu” với mục đích xem xét lại ngành hàng và thị trường, từ đó đưa ra những đề xuất và khuyến nghị chính sách xuất khẩu.

Năm 2012, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của nước ta đạt gần 228,37 tỷ USD, tăng 12,1% so với năm 2011, trong đó xuất khẩu đạt 114,57 tỷ USD, tăng 18,2% và nhập khẩu là 113,79 tỷ USD, tăng 6,6%. Cán cân thương mại hàng hoá cả nước xuất siêu 780 triệu USD. Đây cũng là năm đầu tiên sau 19 năm, Việt Nam xuất siêu hàng hoá, kể từ năm 1993. 

Để đạt được những thành tích ấn tượng đó, có sự góp sức không nhỏ của hoạt động xúc tiến thương mại và phát triển xuất khẩu. Báo cáo Xúc tiến xuất khẩu thường niên của Cục Xúc tiến thương mại ra đời, với chức năng tham vấn và thực hiện các chính sách trong lĩnh vực xúc tiến thương mại và phát triển xuất khẩu. Trong những năm qua, Báo cáo đã đưa ra được những đề xuất và khuyến nghị chính sách xuất khẩu cụ thể và thiết thực. 

Báo cáo Xúc tiến xuất khẩu 2012 – 2013, ngoài phần đánh giá và dự báo thị trường và ngành hàng xuất khẩu và đánh giá hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển xuất khẩu của Việt Nam, còn giới thiệu bộ công cụ tự đánh giá cho các tổ chức xúc tiến thương mại cấp địa phương thông qua các chỉ số cụ thể. 

Tải toàn bộ "Báo cáo Xúc tiến xuất khẩu 2012 – 2013"  tại đây .