Xoài đông lạnh

- Kích thước: 10×10mm, 20×20mm

- Đóng gói: 10kg/PE/Carton-2200 carton/40’RF

}