Vải đông lạnh

- Brix (%): 14-16

- Nhiệt độ trung tâm: -18ᵒC

- Đóng gói: 10 kg/carton, 2200 carton/cont'40

}