Ngô bao tử đóng lọ 400 ml

- Khối lượng tịnh: 380 gr

- Khối lượng ráo nước: tối thiểu 50%

- Đóng gói: 12 hoặc 24 hộp/carton

}