Ngô bao tử đóng hộp 15 OZ

- Khối lượng tịnh: 425 gr

- Khối lượng ráo nước: tối thiểu 50%

- Acid (%): tối đa 0.1

- Salt (%): tối đa 1

- Đóng gói: 12 hoặc 24 hộp/carton

}