Tin tức chung


Dự báo thị trường cà phê thế giới niên vụ 2013/2014

Theo báo cáo giữa năm 2013 của Bộ Nông nghiệp Mỹ, thị trường cà phê hạt thế giới niên vụ 2013/2014 dự báo đạt 146 triệu bao (60kg/bao), giảm 4,4 triệu ...

17/09/2013 | Tin tức chung

6 tháng đầu năm 2013: xuất, nhập khẩu tăng đáng kể

Kim ngạch xuất, nhập khẩu của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2013 có sự tăng trưởng đáng kể, cho thấy những tín hiệu vui cua nền kinh tế. Tuy nhiên, đằng ...

09/09/2013 | Tin tức chung

Gợi mở cơ hội vào thị trường Châu Mỹ La Tinh

VIETRADE - Ngày 30/5/ 2013, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “ Thị trường Châu Mỹ Latinh,- Cơ hội cho ...

06/06/2013 | Tin tức chung

Báo cáo xúc tiến xuất khẩu 2012 - 2013

Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức thực hiện “Báo cáo xúc tiến xuất khẩu” với mục đích xem xét lại ngành hàng và thị trường, từ đó đưa ra ...

06/06/2013 | Tin tức chung