Quy chế Quản lý người đại diện, Người quản lý, Kiểm soát tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty

10/11/2016 - 2977 lượt xem

Quy chế Quản lý người đại diện, người quản lý, kiểm soát tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty rau quả, nông sản - Công ty cổ phần;

File đính kèm: Quyết định số 98/QĐ-RQNS-HĐQT ngày 09/11/2016

Thông báo khác