TCT Rau quả, Nông sản - CTCP công bố nghị quyết bầu chủ tịch HĐQT và quyết định bổ nhiệm các chức danh của TCT

06/05/2020 - 320 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, Nông sản công bố Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, các quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, Giám đốc Công ty Chế biến điều và nông sản VEGETEXCO.

Chi tiết xem ở file đính kèm.

Trân trọng.

Nghị quyết bầu Ông Mai Xuân Sơn.

Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Dũng.

Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyên Việt Cường.

Quyết định bổ nhiệm Ông Trần Anh Kha.

Thông báo khác