Hạt giống Bắp cải

Chi tiết sản phẩm
* Thông tin về giống:

- Đặc điểm giống: Giống sinh trưởng khỏe, kháng bệnh tốt, bắp cuốn chặt, ăn ngon, giòn ngọt, phù hợp thị hiếu. Trọng lượng bắp từ 1,2 - 1,6 kg.

- Thời vụ: Vụ chính Đông Xuân, thời gian thu hoạch 55 - 60 ngày sau trồng.

- Lượng giống gieo trồng: 270 - 300gr/ha. Khoảng cách trồng 45 x 50 cm/cây

- Tỷ lệ nảy mầm: ≥ 85%

- Độ sạch: ≥ 85%

- Độ ẩm: ≤ 9% 

 

}