Cà chua bi đóng lọ 720 ml

- Khối lượng tịnh: 680 gr

- Khối lượng ráo nước: tối thiểu 52%

- Đóng gói: 12 lọ/carton

}