Vải nước đường đóng hộp 20 OZ

- Khối lượng tịnh: 565 gr

- Khối lượng ráo nước: tối thiểu 45%

- Brix (%): 14-16, 16-18

- Acid (%): 0.2-0.4

- Đóng gói: 12 hoặc 24 hộp/carton

}