Dứa khoanh trong nước đường 108 OZ

- Khối lượng tịnh: 3050 gr

- Khối lượng ráo nước: tối thiểu 52%

- Brix (%): 14-16; 16-18

- Acid (%): 0.2-0.6

- Đóng gói: 6 hộp/carton

}